Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy nákladů podniku
Analýzy nákladů podniku
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ054E
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-09
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy nákladů podniku“ – cíl, účel
 • Účelem úlohy je vyhodnocovat její hlavní nákladové položky podle různých kritérií a v různých úrovních dekompozice.
 • Úloha má současně řešit otázky spojené s řešením analytických úloh definované ve scénáři (SQ004 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ051 ).
2. Funkcionalita analýz nákladů, analytický prostor
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
  • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ),
  • Metriky řízení nákupu zboží pro obchod (ISGQ30 ),
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
  • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
  • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
  • Metriky v řízení majetku (ISGQ56 ).
2.1. Analýzy ukazatelů nákladů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy nákladů:
  • Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
  • Pracovní náklady (IQ0009 ),
  • Náklady prodeje zboží a služeb (IQ1008 ),
  • Náklady na zajištění nákupu zboží (IQ3003 ),
  • Náklady na zásoby, držení zásoby (IQ4003 ),
  • Náklady na logistiku (IQ4051 ), Náklady na přepravu a dopravu (IQ4052 ),
  • Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ5032 ).
 • Dimenze pro analýzy nákladů:
2.2. Analýzy ukazatelů nákladů na IT dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy nákladů na IT:
  • Objem nákladů na IT podle druhů (I401 ), Náklady na IT podle útvarů podniku (I402 ),
  • Náklady na aplikace (I403 ), Náklady na software (I404 ), Náklady na technické prostředky (I405 ),
  • Náklady na činnosti v IT (I406 ).
 • Dimenze pro analýzy nákladů na IT:
2.3. Časové analýzy nákladů podniku („Time Intelligence“)
 • Vývoj nákladů v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni měsíce.
 • Postupný nárůst hodnot nákladů od aktuálního data měsíce - k začátku roku (YTD (year-to-date),
 • Meziroční porovnání nákladů, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
 • Analýzy klouzavých ukazatelů nákladů – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
2.4. Srovnávací analýzy nákladů:
 • Porovnání plánů nákladů se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ).
3. Zdroje dat:
 • Účetní evidence, Hlavní kniha (DQ041A ).
 • Výsledovka (DQ051C ),
 • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ),
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Evidence materiálů (DQ156A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A).
4. Vztahy analýz nákladů k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ).
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ).
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují i základní analýzy nákladů.
5. Podmínky úspěšnosti analýz nákladů:
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality nákladových analýz s vazbou na celopodnikové analýzy, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám finančních a obchodních manažerů a analytiků a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená.
 • Zajištění operativní reakce aplikace na legislativní změny .