Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy nákladů podniku
Analýzy nákladů podniku
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ054E
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy nákladů podniku“ – cíl, účel
 • Účelem úlohy je vyhodnocovat její hlavní nákladové položky podle různých kritérií a v různých úrovních dekompozice.
 • Úloha má současně řešit otázky spojené s řešením analytických úloh definované ve scénáři (SQ004 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ051 ).
2. Dimenzionální prostor pro analýzy výnosů
 • Při řešení analýzy nákladů podniku lze vyjít z možných analytických hledisek , resp. dimenzí , které je účelné ve vztahu k jednotlivým ukazatelům nákladů zvažovat a využít. Ty lze vybírat z následujících skupin dimenzí:
  • Základní dimenze (DIG000 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 )
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ).
3. Funkcionalita analýz nákladů, analytický prostor
 • Dále uvedené ukazatelé a dimenze představují pouze vybrané základní, k nim jsou na stránkách jednotlivých metrik doplněny i další související .
 • Obdobně se předpokládá, že na základě specifikovaných ukazatelů se podle potřeby podnikového řízení vytvářejí i další kalkulované ukazatele.
3.1. Analýzy ukazatelů nákladů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy nákladů:
  • Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
  • Pracovní náklady (IQ0009 ),
  • Náklady prodeje zboží a služeb (IQ1008 ),
  • Náklady na zajištění nákupu zboží (IQ3003 ),
  • Náklady na zásoby, držení zásoby (IQ4003 ),
  • Náklady na logistiku (IQ4051 ), Náklady na přepravu a dopravu (IQ4052 ),
  • Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ5032 ).
 • Dimenze pro analýzy nákladů:
3.2. Analýzy ukazatelů nákladů na IT dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy nákladů na IT:
  • Objem nákladů na IT podle druhů (I401 ), Náklady na IT podle útvarů podniku (I402 ),
  • Náklady na aplikace (I403 ), Náklady na software (I404 ), Náklady na technické prostředky (I405 ),
  • Náklady na činnosti v IT (I406 ).
 • Dimenze pro analýzy nákladů na IT:
3.3. Časové analýzy nákladů podniku („Time Intelligence“)
 • Vývoj nákladů v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni měsíce.
 • Postupný nárůst hodnot nákladů od aktuálního data měsíce - k začátku roku (YTD (year-to-date),
 • Meziroční porovnání nákladů, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
 • Analýzy klouzavých ukazatelů nákladů – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
3.4. Srovnávací analýzy nákladů:
 • Porovnání plánů nákladů se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ).
4. Zdroje dat:
 • Účetní evidence, Hlavní kniha (DQ041A ).
 • Výsledovka (DQ051C ),
 • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ),
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Evidence materiálů (DQ156A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A).
5. Vztahy analýz nákladů k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ).
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ).
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují i základní analýzy nákladů.
6. Podmínky úspěšnosti analýz nákladů:
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality nákladových analýz s vazbou na celopodnikové analýzy, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám finančních a obchodních manažerů a analytiků a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená.
 • Zajištění operativní reakce aplikace na legislativní změny .