Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení rozvoje IT služeb
Metriky řízení rozvoje IT služeb
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IG500
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik řízení rozvoje IT služeb:
 • Metriky řízení IT projektů (ISG500 ):
  • Počet aktuálně řešených projektů (I501 ), Náklady na projekt (I502 ),
  • Rozsah projektových zpoždění (I503 ), Počet projektů, které plní definované požadavky (I504 ),
  • Objem dat transformovaných v průběhu migrace ze stávajícího do nového systému (I505 ),
  • Výnosy z projektu (I506 ),
 • Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ):
  • Počty změn vyžádaných v důsledku akceptačního řízení (I531 ),
  • Procentuální odchylka od plánovaných člověkodnů (I532 ), Podíl dokončení práce v % (I533 ),
  • Náklady na změny IT projektů (I534 ),
  • Počet datových balíčků pro importy dat (I535),
  • Počet vstupních formulářů do úlohy (I536),
  • Počet chyb při importech dat (I537 ),
  • Doba vykonání procesu finanční konsolidace (I538).
2. Využití metrik řízení rozvoje IT služeb:
 • Skupiny metrik se využívají doméně Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení rozvoje IT služeb:
4. Využití metrik řízení rozvoje IT služeb v aplikacích:
 • Skupiny metrik jsou využity v aplikaci Analýzy řešených IT projektů (A401A ).