Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení lidských zdrojů
Metriky řízení lidských zdrojů
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ50
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik personálního řízení:
  • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
  • Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace (ISGQ53 ).
2. Využití metrik řízení lidských zdrojů v domenách:
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
  • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
  • Řízení výroby (DO006),
  • Veřejná správa (DO011 ),
  • Řízení IT zdrojů (DO200 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení lidských zdrojů:
4. Využití metrik řízení lidských zdrojů v aplikacích:
  • Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ),
  • Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ),
  • Analýzy personálních zdrojů a kvalifikace (A202A ).