Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení marketingu podniku
Metriky řízení marketingu podniku
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ2
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik řízení marketingu:
 • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ):
  • Pozice podniku na trhu (IQ2001 ), Počet analyzovaných konkurentů (IQ2002 ),
  • Úspěšnost prodejní kampaně (IQ2003 ),
  • Marketingové náklady na objednávku (IQ2004 ), Poměr akvizice objednávky (IQ2005 ),
  • Čas strávený v obchodě (IQ2006 ), Podíl marketingu na celkových tržbách (IQ2007 ),
 • Metriky řízení call center (ISGQ23 ):
  • Call centra - časové metriky (IQ2301 ), Call centra - rozvrhy provozu (IQ2302 ),
  • Náklady na volání (IQ2303 ), Úspěšnost call centra (IQ2304 ),
 • Metriky řízení vztahů k zákazníkům (ISGQ25 ):
  • Míra udržení zákazníka (IQ2501 ),
  • Podíl členů komunity (IQ2502 ), Míra užívání klubového členství (IQ2503 ).
2. Využití metrik řízenímarketingu v domenách:
 • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
 • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
 • Řízení výroby (DO006 ),
 • Veřejná správa (DO011 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení marketingu:
4. Využití metrik řízení marketingu v aplikacích:
 • Skupiny metrik jsou využity v těchto aplikaci Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ).