Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení marketingu podniku
Metriky řízení marketingu podniku
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ2
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik řízení marketingu:
  • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
  • Metriky řízení call center (ISGQ23 ).
2. Využití metrik řízenímarketingu v domenách:
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
  • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
  • Veřejná správa (DO011 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení marketingu:
4. Využití metrik řízení marketingu v aplikacích:
  • Skupiny metrik jsou využity v těchto aplikaci Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ).