Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky strategického řízení IT
Metriky strategického řízení IT
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik strategického řízení IT:
 • Metriky kvality podnikové informatiky (ISG050 ):
  • Plnění podnikových cílů s podporou IT v % (I051 ), Pokrytí uživatelských požadavků v % (I052 ),
  • Úroveň a kvalita IT služeb (I053 ), Počet IT služeb strategického významu (I054 ),
  • Doba řešení a realizace informační strategie (I055 ), Náklady na řešení a realizaci informační strategie (I056 ),
  • Počet zákonů, jejichž změny mají požadavky na úpravu IS (I057 ),
 • Metriky sourcingu (ISG060 ):
  • Počet externích dodavatelů služeb (I071 ), Objem externích dodavatelských kapacit (I072 ).
2. Využití metrik v domenách:
 • Strategické řízení IT (DO090 ),
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 )
3. Dimenze pro analýzy metrik strategického řízení IT:
4. Využití metrik skupiny v aplikacích:
 • Plnění cílů podniku s podporou IT (A001A ),
 • Pokrytí požadavků na rozvoj a změny IT (A002A ),
 • Správa a sledování informační strategie (A003A ),
 • Strategie sourcingu (A004A ).