Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení dopravy
Metriky řízení dopravy
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ45
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Podskupina metrik řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky:
 • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ).
2. Využití metrik řízení dopravy v domenách:
 • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
 • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
 • Veřejná správa (DO011 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení dopravy:
 • Základní (DIG000 ),
 • Dimenzí dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ),
 • Dimenzí skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Podnikové organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).
4. Využití metrik řízení dopravy v aplikacích:
 • Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ),
 • Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ).