Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení IT zdrojů
Metriky řízení IT zdrojů
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik řízení IT zdrojů:
 • Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ):
  • Objem spravovaných datových bází v GB (I201 ),
  • Objem opravných činností a činností při odhalování poškozených dat v člověkohodinách (I202 ),
  • Objem ztrát z nekvalitních dat v tis. Kč (I203 ), Počet hodnot neodpovídajících slovníkovým (I204 ),
  • Počet nekonzistentních verzí informací o jedinečném objektu napříč systémy (I205 ),
  • Včasnost dodání dat uživatelům (I206 ), Doba trvání zálohy datového zdroje (I207 ),
 • Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ) :
  • Počty pracovníků ve vztahu k IT (I221 ), Pracovní fond v člověkodnech ve vztahu k IT (I222 ),
  • Objem školení v IT v člověkodnech (I223 ),
 • Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT (ISG240 ) :
  • Počty konfiguračních položek (I241 ),
  • Počty softwarových licencí (I242 ),
  • Objem zpoždění v implementaci služeb (I243 ), Výkonnostní problémy služeb z důvodů nedostatků v technologické infrastruktuře (I244 ).
2. Využití metrik řízení IT zdrojů:
 • Skupiny metrik se využívají v doméně Řízení IT zdrojů (DO200 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení IT zdrojů:
4. Využití metrik řízení IT zdrojů v aplikacích:
 • Analýzy datových zdrojů (A201A ),
 • Analýzy správy IT (A501A ),
 • Analýzy personálních zdrojů a kvalifikace (A202A ),
 • Analýzy technologických zdrojů (A203A ).