Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení IT ekonomiky
Metriky řízení IT ekonomiky
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IG400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik řízení ekonomiky IT:
 • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ):
  • Objem nákladů na IT podle druhů (I401 ), Náklady na IT podle útvarů podniku (I402 ),
  • Náklady na aplikace (I403 ), Náklady na software (I404 ), Náklady na technické prostředky (I405 ), Náklady na činnosti v IT (I406 ),
  • Podíl celkových nákladů na IT na celkových podnikových nákladech (I407 ),
 • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ) :
  • Výnosy z IT (I421 ), Objem výnosů z IT jako přidané hodnoty (I422 ), Zvýšení podnikových výnosů v % (I423 ),
  • Celkové snížení nákladů, zvýšení úspor v % (I424 ),
  • Zkrácení průběžné doby realizace zakázek v % (I425 ), Úspory času na obchodních zakázkách podniku za sledované období v člověkohodinách (I426 ),
 • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ) :
  • Objem plánovaných investičních prostředků do IT (I441 ), Objem úspěšných investic do IT (I442 ), Výnosnost, rentabilita investice, (ROI (I443 ),
  • Čistá současná hodnota investice, NPV (I444 ), Doba splacení investice (I445 ).
2. Využití metrik IT ekonomiky:
 • Skupiny metrik se využívají v doméně Řízení IT ekonomiky (DO300 ).
3. Dimenze pro analýzy metrikIT ekonomiky:
4. Využití metrik IT ekonmiky v aplikacích
 • Analýzy nákladů na IT (A301A ),
 • Analýzy nákladů na komponenty IT (A301B ),
 • Analýzy výnosů a efektů IT (A303A ),
 • Hodnocení návratnosti investic do IT (A304A ).