Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty řízení OVM v oblasti poskytovaných služeb
Dokumenty řízení OVM v oblasti poskytovaných služeb
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ72XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Evidence objektů sociálního rozvoje (DQ731AXGO),
 • Reporty sociálního rozvoje (DQ732AXGO),
 • Analytické dokumenty sociálního rozvoje (DQ733AXGO),
 • Plánovací dokumenty sociálního rozvoje (DQ734AXGO),
 • Evidence objektů územního rozvoje (DQ741AXGO),
 • Reporty územního rozvoje (DQ742AXGO),
 • Analytické dokumenty územního rozvoje (DQ743AXGO),
 • Plánovací dokumenty územního rozvoje (DQ744AXGO),
 • Evidence objektů řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (DQ751AXGO),
 • Reporty řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (DQ752AXGO),
 • Analytické dokumenty řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (DQ753AXGO),
 • Plánovací dokumenty pro řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (DQ754AXGO).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Sociální rozvoj (TGQ730XGO ),
 • Územní rozvoj (TGQ740XGO ),
 • Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (TGQ750XGO ),
 • Strategické řízení orgánu samosprávy (TGQ700XGO ),
 • Řízení ekonomiky orgánu samosprávy (TGQ710XGO ),
 • Správa majetku OVM a řízení veřejných zakázek (TGQ760XGO ),
 • Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy (TGQ780XGO ),
 • Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě (TGQ810XGO )
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Samospráva, orgány veřejné moci (OVM) (DO011 ),
  • Řízení IT podniku (DO001 ).