Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Samospráva, orgány veřejné moci (OVM)
Samospráva, orgány veřejné moci (OVM)
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO011
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze základní údaje k odvětvovému řešení „OVM, samospráva“. Detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky) !!!.
 • Stránka i přiložený dokument navazují na stránku a dokument obsahující souhrnné informace k MBI – „ MBI - principy řešení “ (DO0 ). Proto se většina informací zde neopakuje, ale odvolává se na zmíněnou základní stránku a dokument.
2. Zaměření a účel domény
 • Poskytnout celkový obraz o řízení OVM a jednotlivých oblastech řízení.
3. Oblasti řízení OVM (skupiny úloh)
 • Strategické řízení OVM (TGQ700XGO ),
 • Řízení ekonomiky OVM (TGQ710XGO ),
 • Podpora podnikání (TGQ720XGO ),
 • Sociální rozvoj (TGQ730XGO ),
 • Územní rozvoj (TGQ740XGO ),
 • Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (TGQ750XGO ),
 • Správa majetku a řízení veřejných zakázek (TGQ760XGO ),
 • Řízení nákupu zboží, materiálu služeb pro OVM (TGQ770XGO ),
 • Řízení lidských zdrojů OVM (TGQ780XGO ),
 • Řízení třetích stran a komunikace (TGQ790XGO ),
 • Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy (TGQ800XGO ),
 • Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě (TGQ810XGO ).
4. Komponenty řízení
 • Komponenty řízení firmy se v MBI odlišují od komponent řízení IT znakem „Q“ v kódu komponentyhned za prefixem komponenty (např. pro skupinu úloh TGQ100, pro úlohu UQ104A apod.). V dalším přehledu jsou odkazy na základní stránky komponent ,
 • Úlohy jako základní komponenty řízení jsou k dispozici na stránkách jednotlivých oblastí řízení uvedených v paragrafu 3 této stránky.
 • Přehled scénářů je na stránce „Scénáře - úvod, souhrnný přehled“ (SG0 ).
 • Přehled faktorů je na stránce „Faktory - úvod, souhrnný přehled“ (FG0 ).
 • Přehled rolí je na stránce „Role - úvod, souhrnný přehled“ (RG0 ).
 • Přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty - úvod, souhrnný přehled“ (DG0 ).
 • Přehled metrik je k na stránce „Metriky - úvod, souhrnný přehled“ (IG0 ).
 • Přehled dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIG0 )..
 • Přehled aplikací je na stránce „Aplikace - úvod, souhrnný přehled“ (AG0 ). Přehled aplikací je také např. na portále na adrese/
 • Přehled metod je na stránce „Metody - úvod, souhrnný přehled“ (MG0 ). Přehled metod je také např. na portále na adrese/
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně