Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina aplikací : Aplikace – úvod a souhrnný přehled
Aplikace – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny aplikací

Standardní kód skupiny aplikací v MBI

:
AG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny aplikací.

1. Podstata a účel aplikací a nástrojů
 • Aplikace a softwarové nástroje pro podporu podnikového řízení i řízení IT zahrnují zejména analytické a plánovací aplikace pro podporu celého podnikového řízení a řízení veřejné správy.
 • Smyslem aplikací pro řízení podniku a IT je dokumentovat užití definovaných metrik v podnikovém prostředí.
2. Přehled skupin aplikací a nástrojů a hlavních podskupin
2.1. Aplikace a nástroje pro řízení podniku
 • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI - přehled (ASGQ00 ),
 • Power BI (ASGQ02 ),
 • Power Pivot (ASGQ01 ),
 • Analytické a plánovací nástroje typu BI - přehled (ASGQ05 ),
 • Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ).
2.2. Analytické a plánovací aplikace pro podporu řízení IT
 • Analytické a plánovací aplikace pro strategické řízení IT (ASG000 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT služeb (ASG100 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT zdrojů (ASG200 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení ekonomiky IT (ASG300 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení rozvoje IT (ASG400 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení provozu IT (ASG500 ).
2.3. Aplikace a nástroje dostupné v rámci služeb eGovernmentu