Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina aplikací : Aplikace – úvod a souhrnný přehled
Aplikace – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny aplikací

Standardní kód skupiny aplikací v MBI

:
AG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny aplikací.

1. Poznámka:
  • Celkový přehled aplikací a nástrojů, jejich skupin a podskupin je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Podstata a účel aplikací a nástrojů
  • Aplikace mají v rámci MBI prakticky pouze dokumentační nebo demo charakter.
  • Do aplikací jsou detailněji zahrnuty nástroje typu business intelligence, resp. self service business intelligence s ohledem na jejich využití v podnikové analytice,
  • Aplikace jsou strukturovány na skupiny – podskupiny – jednotlivé aplikace a nástroje.
3. Přehled skupin a podskupin aplikací a nástrojů

3.1. Aplikace a nástroje pro řízení podniku
  • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled (ASGQ00 ),
  • Power Pivot (ASGQ01 ),
  • Power BI (ASGQ02 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ05 ),
  • Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ).
3.2. Aplikace a nástroje dostupné v rámci služeb eGovernmentu