Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina aplikací : Aplikace – úvod a souhrnný přehled
Aplikace – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny aplikací

Standardní kód skupiny aplikací v MBI

:
AG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny aplikací.

1. Podstata a účel aplikací a nástrojů
 • Aplikace a další softwarové nástroje a softwarová řešení pro podporu podnikového řízení i řízení IT zahrnují zejména analytické a plánovací aplikace pro řízení IT a aplikace a nástroje různého rozsahu pro podporu celého podnikového řízení a řízení veřejné správy. Příkladem analytické aplikace je „Retail: Analýza nákupů zboží“ (AQ554AXRE ).
 • Smyslem aplikací pro řízení IT a podniku je dokumentovat užití definovaných metrik a presentovat na takových příkladech náměty na jejich realizaci v konkrétním podnikovém prostředí.
 • Dalším typem aplikací v MBI jsou ty, které podporují a demonstrují možnosti uplatnění vybraných úloh MBI , nebo mají přinášet konkurenční výhody a posilovat konkurenceschopnost podniku (např. CRM, business intelligence apod.).
 • V obou případech jde o aplikace, které mají obvykle pro podniky zásadní význam .
 • Pro účely řízení IT nabízí MBI v rámci balíčků ke stažení příklady hotových analytických aplikací založených na tzv. self service business intelligence v prostředí Microsoft Power Pivot 2013, resp. 2016.
2. Přehled skupin aplikací a nástrojů a hlavních podskupin

2.1. Analytické a plánovací aplikace pro podporu řízení IT
 • Analytické a plánovací aplikace pro strategické řízení IT (ASG000 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT služeb (ASG100 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT zdrojů (ASG200 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení ekonomiky IT (ASG300 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení rozvoje IT (ASG400 ),
 • Analytické a plánovací aplikace pro řízení provozu IT (ASG500 ).
2.2. Aplikace a nástroje pro řízení podniku
 • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ),
 • Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ),
 • Analytické aplikace (příklady) pro řízení podniku (ASGQ03 ),
 • Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ).
2.3. Aplikace a nástroje dostupné v rámci služeb eGovernmentu
3. Dokumentace aplikací a nástrojů v MBI

Aplikace jsou v MBI charakterizovány těmito atributy :

 • obsahové vymezení - účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží,
 • definování funkcionality – přehled, případně struktura hlavních poskytovaných funkcí,
 • odkazy – na další informační zdroje, např. na odpovídající firemní portály s demo aplikacemi, s video záznamy a dalšími charakteristikami,
 • poznámky.