Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina aplikací : Specifické služby eGovernmentu
Specifické služby eGovernmentu
Kód podskupiny aplikací

Standardní kód podskupiny aplikací v MBI.

:
ASGB50XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny aplikací.

1. oznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika aplikací anástrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Aplikace pro specifické služby eGovernmentu
 • Podskupina zahrnuje specifické evidence objektů a subjektů veřejné správy , resp. registry a evidence pro specifické účely:
  • Centrální registr vozidel (AB51AXGO ),
  • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, ISPOP (AB52AXGO ),
  • MonumNet - internetově orientovaný informační systém památkové péče (AB53AXGO ),
  • Spisová služba (AB54AXGO ),
  • Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR (AB55AXGO ),
  • Vodohospodářský informační portál/Informační systém VODA (AB56AXGO ),
  • eVPE – Editor vodoprávní evidence (AB57AXGO ),
  • Portál farmáře (AB58AXGO ),
  • Evidence zdravotních pracovníků (AB59AXGO ).