Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Spisová služba
Spisová služba
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB54AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Hostaš, Z., Šmahel, M. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
GRADUAL SYSTEMS, GORDIC, ICZ, CNS
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Spisová služba - obsahové vymezení
 • Aplikace je povinná pro všechny organizace veřejné správy ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě . Jedná se o interní systém, který není přímo využívaný veřejností. Nabízí následující možnosti:
  • zefektivnění řízení organizace,
  • jednotná správa obsahu,
  • umožnění komunikace na základě jednotných standardů mezi organizacemi veřejné správy,
  • umožnění komunikace orgánů veřejné správy s veřejností pomocí elektronických podatelen.
2. Funkcionalita aplikace
 1. Práce se spisy (v elektronické i fyzické podobě), písemnostmi a dokumenty a s oběma související evidencí (ukládání spisů ve spisovnách či správních archivech),
 2. Zavádění došlých podání do evidence – došlá pošta, datové schránky, emailové schránky,
 3. Evidence a vypravení písemností (pošta, datové schránky, emailové schránky), které byly určeny k odeslání mimo organizaci jednotlivými útvary,
 4. Evidence spisů uložených do útvarových nebo centrálních spisoven organizace s možností skartačního řízení, výpůjček spisů a propojení s fyzickým archivem,
 5. Vedení spisové služby v mimořádných situacích.

3. Odkazy na demo a další zdroje
4. Poznámky, reference
 • Některé společnosti proklamují soulad vlastních produktů se zákonem 499/2004 Sb. a národním standardem pro elektronické systémy spisové služby . Tato prohlášení nejsou podložená, neboť Ministerstvo vzájemný soulad nijak neprověřuje a ani nedisponuje potřebnými kapacitami.
 • V roce 2010 vznikl projekt "Otevřená spisová služba" , který je realizován společností pro výzkum a podporu Open Source (OSS Alliance) a Ministerstva vnitra ČR a jeho ílem bylo poskytnout obcím a městům v ČR otevřený systém pro splnění zákonných povinností týkajících se vedení spisové služby.
 • Aplikace respektuje standardy ISVS . Tento nástroj je v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy. Aplikace je určena především veřejné a státní správě, ale mohou ji využívat i jiné subjekty jak v ČR, tak i v zahraničí. Aplikace je šířena pod licencí EUPL. Za použití aplikace se neplatí.
 • Aplikace