Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Spisová služba
Spisová služba
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB54AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Hostaš, Z., Šmahel, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-11-30
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
GRADUAL SYSTEMS, GORDIC, ICZ, CNS
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Spisová služba - obsahové vymezení
  • Aplikace je povinná pro všechny organizace veřejné správy ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě . Jedná se o interní systém, který není přímo využívaný veřejností.
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Specifické služby eGovernmentu“ (ASGB50XGO ).
2. Odkazy na demo a další zdroje