Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Centrální registr vozidel
Centrální registr vozidel
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB51AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Vodrážka, M. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
ATS-Telcom
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Obsahové vymezení aplikace
 • Systém eviduje silniční motorová vozidla, přípojná vozidla, provozovatele a paměťové karty automobilů . V registru se evidují:
  • technické údaje k vozidlu,
  • údaje o jeho vlastníkovi a provozovateli,
  • údaje o provedených technických prohlídkách a měření emisí,
  • údaje o provedených evidenčních kontrolách,
  • údaje o technických změnách na vozidle,
  • údaje o změnách vlastníka nebo provozovatele vozidla,
  • informace o vydání technického průkazu vozidla,
  • informace o osvědčení registrace vozidla,
  • přidělená registrační značka a vydání tabulky registrační značky.
 • Registr není veřejně přístupný a nahlížet do něj smí úřady s rozšířenou působností, Ministerstva a Policie ČR z důvodu právního zájmu.
2. Funkcionalita aplikace
 1. Evidence vozidla, vlastníka či provozovatele a výše uvedených údajů,
 2. Evidence ztracených, odcizených, poškozených a zničených:
  1. osvědčení o registraci,
  2. technických průkazů,
  3. tabulek s přidělenou registrační značkou,
 3. Evidence vydaných tiskopisů, osvědčení o registraci, technických průkazů, vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla,
 4. Registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla,
 5. Přihlášení ojetého vozidla,
 6. Přehlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka,
 7. Přidělení registrační značky,
3. Odkazy na demo a další zdroje
 • Registr vozidel ,
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o registraci vozidel. In: Předpis č. 243/2001 Sb. 2001. Vyhláška: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-243#f2210728 ,
 • Možný kolaps registrace vozidel. In: PřepisServis [online]. 2012 [cit. 2014-12-12]. Registrace: http://www.registr-vozidel.cz/caste-dotazy/kolaps-registrace-vozidel ,
 • Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. In: 56/2001 Sb. 2001. Zákon o podmínkách provozu: ,
 • Registrace vozidel. In: Ministerstvo dopravy ČR [online]. © 2006 [cit. 2014-12-12]. MDČR: http://www.mdcr.cz/cs/Potrebuji-se-poradit/Zivotni_situace/Registrace_vozidel/Registrace_vozidel.htm ,
 • Jaké jsou nejčastější úkony prováděné v registru silničních vozidel?. In: PřepisServis[online]. © 2008-2013 [cit. 2014-12-12]. Úkony: .
4. Poznámky, reference - Legislativa:
 • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • Předpis č. 243/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o registraci vozidel,
 • Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.