Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Evidence zdravotních pracovníků
Evidence zdravotních pracovníků
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB59AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Štěpán, J. (KIT VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Stapro s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Evidence zdravotních pracovníků - obsahové vymezení
  • Aplikace Evidence zdravotních pracovníků vznikla a je používána jako podpůrný portál, jak pro širokou veřejnost, tak pro lékaře .
  • Jejím účelem je zjednodušit procesy , které by byly jinak zvláště pro širokou veřejnost velmi složité, mnohdy i nezjistitelné (Například vyhledání jména praktického lékaře, zda je opravdu akreditovaný lékař).
  • Lékaři poté mohou aplikaci využívat k podávání žádostí na vzdělávání, akreditaci lékařských zařízení či akreditaci pracovního oboru.
  • Aplikace je přístupná ze stránek Ministerstva zdravotnictví České republiky a pro běžné použití není vyžadována registrace.
2. Funkcionalita aplikace
  1. Žádosti lékařských zdravotních pracovníků - v tomto oddělení mohou lékařští zdravotní pracovníci žádat a přiznání specializované/odborné způsobilost, vydání certifikátu, či o zařazení do specializovaného vzdělávacího kurzu. Po podání žádosti je možné vznést dotaz na aktuální stav formuláře.
  2. Žádosti nelékařských zdravotních pracovníků - podobně jako v předchozím případě je tato část určena k podávání žádostí, nyní pro nelékařské zdravotní pracovníky. Stejně jako v předchozím případě je možné podání žádosti na dotaz aktuálního stavu žádosti.
  3. Akreditovaná zařízení - v této části je možné vyhledat v databázi akreditovaných zdravotnických zařízení, a to podle akreditace buď v lékařských (seznam AZ lékaři) či nelékařských oborech (seznam AZ nelékaři).
  4. Akreditace lékařských/nelékařských oborů - je možné podání žádosti na udělení/prodloužení akreditace lékařského/nelékařského oboru.
  5. Evidence zdravotních pracovníků - je možné si vyhledat jakéhokoliv lékařského/nelékařského pracovníka, který byl zanesený do databáze MZČR. Po jeho vyhledání je možní pracovníka dále rozkliknout a zjistit o něm dodatečné informace.
  6. Rezidenční místa.