Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : eVPE – Editor vodoprávní evidence
eVPE – Editor vodoprávní evidence
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB57AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Prouza, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-02
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Pod správou Ministerstva zemědělství
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. eVPE – Editor vodoprávní evidence - obsahové vymezení
  • Státní správa je ve vodohospodářství organizována jako třístupňová – obecní, krajská a ústřední . Vodoprávní úřady při své činnosti zohledňují především požadavky na ochranu povrchové a podzemní vody, podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, bezpečnost vodních děl, ochranu vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů či zabezpečení kvalitního rozvoje, výstavby a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě.
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Specifické služby eGovernmentu“ (ASGB50XGO ).
2. Odkazy na demo a další zdroje