Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB52AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Novák, M., Souček, L., Herold R., Horká, K. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-04
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
CENIA
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) - obsahové vymezení
  • ISPOP je informační systém, který zajišťuje příjem a zpracování vybraných evidencí (ohlašovacích povinností - hlášení) z oblasti životního prostředí a další distribuci takto ohlášených informací dotčeným institucím státní a veřejné správy. Aplikace je určena pro ohlašovatele , jichž se týká některá z ohlašovacích povinností uvedená v zákoně č. 25/2008Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. V současné době se ohlašovací povinnost týká všech subjektů, které mají svou činností vliv na životní prostředí.
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Specifické služby eGovernmentu“ (ASGB50XGO ).
2. Odkazy na demo a další zdroje