Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : MonumNet - internetově orientovaný informační systém památkové péče
MonumNet - internetově orientovaný informační systém památkové péče
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB53AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Lučan, M., (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-14
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. MonumNet - internetově orientovaný informační systém památkové péče - obsahové vymezení
  • Veřejně přístupná aplikace MonumNet vznikla na podkladě Ústředního seznamu kulturních památek ČR , který spravuje odborná organizace státní památkové péče Národní památkový ústav , jakožto přehled o kulturních památkách.
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Specifické služby eGovernmentu“ (ASGB50XGO ).
2. Odkazy na demo a další zdroje