Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR
Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB55AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Justová, M., Fidrmuc, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-04
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
T-Mapy spol. s.r.o., Hradec Králové
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR - obsahové vymezení
  • Mapový server je informační systém, který z ískává, ukládá, analyzuje a vizualizuje data, která mají prostorový vztah k povrchu Země , a to prostřednictvím dynamických vektorových i rastrových map nebo ortofotomap. Systém může sloužit jak široké veřejnosti, firmám, tak i příslušníkům veřejné správy.
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Specifické služby eGovernmentu“ (ASGB50XGO ).