Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Vodohospodářský informační portál/Informační systém VODA
Vodohospodářský informační portál/Informační systém VODA
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB56AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Justová, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-04
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
MGE Data s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Vodohospodářský informační portál/Informační systém VODA - obsahové vymezení
  • Vodohospodářský informační portál/Informační systém VODA je otevřený systém, jehož cílem je sjednotit informace generované organizacemi zabývajícími se hydrosférou a dokázat je předávat na celostátní úrovni, např. mezi povodími. Portál je průběžně rozšiřován o jednotné, přehledné a snadno dostupné aplikace, prostřednictvím kterých jsou zobrazovány aktuální informace z oblasti vodního hospodářství České republiky .
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Specifické služby eGovernmentu“ (ASGB50XGO ).
2. Odkazy na demo a další zdroje