Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Portál farmáře
Portál farmáře
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB58AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Nováková, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-18
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
SAP ČR
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Portál farmáře - obsahové vymezení
  • Portál farmáře, jehož garantem je SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) , je externí informační portál, poskytující žadateli možnost přístupu k individuálním informacím o jeho žádostech v zemědělské oblasti. Umožňuje mu využívat služby, jejichž cílem je žadateli v oblasti zemědělství pomoci, případně mu poskytnout podporu při vybraných úkonech. Portál farmáře je rozcestníkem k různým aplikacím Ministerstva zemědělství.
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Specifické služby eGovernmentu“ (ASGB50XGO ).
2. Odkazy na demo a další zdroje