Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Dimenze - úvod, souhrnný přehled
Dimenze - úvod, souhrnný přehled
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Podstata a účel dimenzí
 • Dimenzí se v MBI rozumí analytické hledisko pro identifikaci a hodnocení sledovaných ukazatelů a je tak součástí de facto každé metriky.
 • Příkladem dimenzí je např. dimenze Zákazníci, dimenze Zboží apod.
 • Dimenze má obvykle hierarchickou strukturu prvků .
 • Účelem dimenzí je v kombinaci s ukazateli (v rámci metrik) vytvořit základnu pro komplexnější analýzy a plánování v podnikovém řízení i v IT a pro vytvoření podkladů pro rozhodování na základě mnoha relevantních hledisek.
2. Přehled skupin dimenzí

2.1. Základní dimenze
 • Výchozí skupinou dimenzí jsou Základní dimenze (DIG000 )
2.2. Dimenze řízení IT
2.3. Dimenze řízení podniku
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ),
 • Dimenze výroby (DIGQ53XMN ).
3. Dokumentace a data dimenzí v MBI
 • V MBI je k dispozici v balíčku ke stažení detailnější dokumentace dimenzionálních tabulek (viz dále) a příklady dat , pouze však u těch, kde to má smysl. Např. u tzv. degenerovaných dimenzí, které nemají dimenzionální tabulky, balíčky ke stažení k dispozici nejsou.
 • Balíček k dispozici je u dimenze identifikován pomocí symbolu , jak je uvedeno na obrázku.
  • Dimenze jsou v MBI dokumentovány těmito atributy :
  • obsahové vymezení - jaké prvky obsahuje, s jakým účelem,
  • hierarchie a referenční obsah prvků – to jsou prvky vzniklé jejich zobecněním a klasifikací z obvyklé praxe, např. doporučené kategorie služeb, aplikací, druhové členění nákladů apod., všechny ostatní prvky použité v MBI už mají jen charakter příkladů,
  • obvyklé zdroje dat pro dimenzi - např. pro dimenzi dodavatelů to může být databáze dodavatelů v transakčním systému, pro dimenzi podnikových útvarů je to dokument organizační struktury apod.,
  • kalkulace – výpočty s prvky v dimenzi, např. pokud existuje dimenze s prvky plán, skutečnost, pak vypočítaný, nový prvek dimenze plnění plánu může mít charakter plnění = (skutečnost / plán) * 100,
  • atributy - charakterizují danou dimenzi, např. název dodavatele, jeho adresa, IČ a jsou základem dimenzionálních tabulek v datových skladech a tržištích s výstupy do podnikových reportů,
  • poznámky – obsahují doplňující informace k dimenzi a jejímu využití.
4. Využití dimenzí ve vztahu ke skupinách metrik
 • V dalším přehledu je uvedeno hlavní využití dimenzí ve vztahu k metrikám .
 • Je zdůrazněno „hlavní“ , protože v jistých situacích lze dimenze využít prakticky ve všech skupinách metrik.
4.1. Vazby skupin dimenzí a metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ):
  • většina těchto dimenzí se vztahuje ke všem skupinám metrik.
 • IT služby a zdroje (DIG100 ):
  • Metriky řízení IT služeb (IG100 ), Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ):
  • Metriky řízení IT ekonomiky (IG400 ).
 • Podniková organizace (DIGQ01 ):
  • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ), Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
  • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
  • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ), Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
  • Metriky strategického řízení IT (IG000 ),
  • Metriky řízení IT služeb (IG100 ), Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ), Metriky řízení IT ekonomiky (IG400 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ):
  • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
  • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ), Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ), Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ):
  • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ), Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
  • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
  • Metriky řízení IT služeb (IG100 ), Metriky řízení rozvoje IT služeb (IG500 ), Metriky řízení provozu IT (IG600 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ):
  • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ), Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ), zejména personálních,
  • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ):
  • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ), Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
  • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
  • Metriky řízení IT služeb (IG100 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ):
  • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
  • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ), Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 ):
  • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ):
  • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ), Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ), Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ),
 • Dimenze výroby (DIGQ53XMN ):
  • Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ),
  • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ), Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ).
5. Řešení dimenzí v řízení a řešení IT
 • Dimenze, jako specifické datové struktury, se využívají zejména v přípravě aplikací business intelligence (FSG400 ).
 • Detailní využití dimenzí v řešení těchto aplikací je obsahem analytických a implementačních úloh v příslušných projektech, tj. především v úlohách Modelování a návrh řešení (U434A ) a Implementace řešení , (U437A ) – ve skupině Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ) a v úlohách Analýza a návrh SSBI aplikací (U452A ) a Implementace SSBI aplikací (U453A ) – ve skupině Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ).