Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Dimenze - úvod, souhrnný přehled
Dimenze - úvod, souhrnný přehled
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Poznámka:
 • Celkový přehled skupin dimenzí je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Podstata a účel dimenzí
 • Dimenzí se v MBI rozumí analytické hledisko pro identifikaci a hodnocení sledovaných ukazatelů a je tak součástí de facto každé metriky.
 • Má obvykle hierarchickou strukturu prvků.
 • Smyslem dimenzí je v kombinaci s ukazateli (v rámci metrik) vytvořit základnu pro komplexnější analýzy a plánování v podnikovém řízení i v IT.
 • Dimenze jsou strukturovány na skupiny dimenzí – jednotlivé dimenze.
 • Dimenze jsou dokumentovány atributy:
  • obsahové vymezení a účel dimenze,
  • prvky dimenze a jejich (hierarchická) struktura,
  • zdroje dat pro dimenzi,
  • kalkulace s prvky dimenze (pokud má smysl),
  • atributy dimenze – struktury vět na jednotlivých úrovních hierarchie,
  • obsah balíčku ke stažení – s ohledem na využití dimenzí pro příklady řešení analytických aplikací jsou k dispozici předpřipravené datové sady.
3. Přehled skupin dimenzí
 • Základní dimenze :
 • Dimenze řízení podniku:
  • Podniková organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
  • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
  • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
  • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
  • Dimenze majetku (DIGQ45 ),
  • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ),
 • Dimenze podniků dle odvětví:
 • Dimenze řízení IT: