Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Dimenze řízení staveb
Dimenze řízení staveb
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIGQ56XBD
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dimenzí zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel dimenzí
 • Dimenze představují specifické dimenze pro řízení staveb a společně s dalšími standardními nebo obvyklými dimenzemi tvoří základnu pro analýzy a plánování ve stavebnictví. Účelem je vymezit obsah jednotlivých dimenzí, jejich užití a datové zdroje.
3. Přehled dimenzí
 • Stavební zakázky (DIQ5601XBD),
 • Stav zakázky (DIQ5602XBD),
 • Důvody získání / nezískání zakázky (DIQ5603XBD),
 • Stavby (DIQ5604XBD),
 • Stavy projektu (DIQ5605XBD),
 • Stavy etapy (DIQ5606XBD),
 • Stavy konstrukce (DIQ5607XBD).
4. Využití dimenzí ve vztahu ke skupinám metrik
 • Metriky řízení staveb (ISGQ67),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
5. Hlavní zdroje dat pro dimenze
 • Katalog staveb,
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 )