Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty lidských zdrojů OVM a komunikace
Dokumenty lidských zdrojů OVM a komunikace
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ74XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Reporty personálních zdrojů (DQ782AXGO),
 • Analytické dokumenty personálních zdrojů (DQ783AXGO),
 • Plánovací dokumenty pro řízení personálních zdrojů (DQ784AXGO),
 • Evidence objektů komunikace (DQ791AXGO),
 • Analytické dokumenty řízení komunikace (DQ793AXGO),
 • Evidence právního a administrativního zajištění (DQ801AXGO).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy (TGQ780XGO ),
 • Řízení třetích stran a komunikace (TGQ790XGO ),
 • Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy (TGQ800XGO ),
 • Strategické řízení orgánu samosprávy (TGQ700XGO ),
 • Řízení ekonomiky orgánu samosprávy (TGQ710XGO ),
 • Podpora podnikání (TGQ720XGO ),
 • Sociální rozvoj (TGQ730XGO ),
 • Územní rozvoj (TGQ740XGO ),
 • Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (TGQ750XGO ),
 • Správa majetku OVM a řízení veřejných zakázek (TGQ760XGO ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Samospráva, orgány veřejné moci (OVM) (DO011 ),
  • Řízení IT podniku (DO001 ).