Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Strazegické dokumenty pro řízení OVM - na úrovni samosprávy
Strazegické dokumenty pro řízení OVM - na úrovni samosprávy
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ70XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.