Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Představitelé IT nejsou schopni prosadit inovace vůči byznysu
Představitelé IT nejsou schopni prosadit inovace vůči byznysu
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S003
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Dohnal, J. (KSI, FIT, ČVUT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-07
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jsou pracovníci ochotni nést riziko související s nápady , které předloží?
 2. Jsou nápady, myšlenky a testy oceňovány a odměněny?
 3. Jsou chyby tolerovány (pokud nejsou systematické)?
 4. Jsou v managementu manažeři, kteří uplatňují leadership tak, že „řídí příkladem“?
 5. Mají manažeři byznysu i IT vůli ke změnám a vyhradí proto část rozpočtu na experimenty a inovace?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ),
 • Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ),
 • Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO (U008A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Pro úspěšné prosazení inovací v podniku je základním předpokladem odpovídající úroveň podnikové kultury ,
 • Pro vedení IT je zásadním úkolem na vytváření takové podnikové kultury s vrcholovým managementem spolupracovat.
 • Podnikovou kulturu podporující inovace poznáme tak, že ověříme v zásadě pět oblastí:
  • Strategie. Inovace by měly být formulovány jako explicitní část strategie byznysu. Nemá smysl začínat s inovačním programem IT, pokud nemá podporu vrcholového managementu a inovace nejsou jako součást podnikové kultury podporovány ve strategii byznysu.
  • Přínosy inovace. Inovace IT a nejen v IT by měly být chápány jako klíčový princip a inovační procesy pak jako klíčové procesy vytvářející přínosy pro podnik.
  • Pracovní prostředí. Podnik musí investovat do vybavení (nástrojů, softwaru, IS apod.) podporujícího kreativní myšlení pracovníků. K tomu patří podpora vyhledávání nových myšlenek vně podniku, hledání expertů, vytváření týmů spolupracujících podniků k hledání a testování nových způsobů práce.
  • Nominace vlastníků inovačních návrhů. K vybraným inovacím je nutné nominovat osvědčeného manažera (ideálně člena vrcholového vedení podniku) jako sponzora, který vrcholovému managementu zodpovídá, za řízení inovace.
  • Odměny. Tvůrčí myšlení a dovednosti jsou podporovány a ceněny. Skvělé nápady pak jsou odměněny. Důležité je také ocenění těch, kteří nové nápady podporují a rozvíjejí.
4. Poznámky, reference
 • Pro procesy inovace platí stejná pravidla jako pro řízení procesů obecně . Inovace začíná diskusí nad inovačním návrhem. Ta vyžaduje kreativní myšlení a ochotu akceptovat analýzu a kritiku předloženého nápadu.
 • V průběhu hodnocení a výběru inovačních návrhů je třeba mít v týmu pracovníky schopné podrobit návrh analýze a kritickým myšlením hledat nejen silné, ale i slabé stránky a rizika návrhu, současně budou hledat cestu, jak ve spolupráci a kooperaci vyřešit slabá místa návrhu.