Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba zkvalitnit spolupráci CIO a CMO
Je třeba zkvalitnit spolupráci CIO a CMO
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S006
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Dohnal, J. (KSI, FIT, ČVUT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-11-02
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 • Většina podniků má zvládnutou infrastrukturu IT a CIO se může vedle tradičních úkolů věnovat více spolupráci s marketingem . Cílevědomé zaměření na zákazníka a jeho potřeby a obecně kvalitní vztah marketingu a IT přispívá k lepším obchodním výsledkům.
 • Marketing vždy bude usilovat o rychlá řešení a IT bude i v budoucnu zodpovědné za využití IT aktiv , řízení životního cyklu aplikací IT a za bezpečnost.
 • Digitální technologie vytvářejí nové příležitosti byznysu a tak v úspěšných podnicích CIO a CMO (Chief Marketing Officer) investují do budování vztahu informatiky a marketingu.

Typicky se jedná o tři otevřené otázky:

 1. Do jaké míry je shoda na důvodech vzájemné spolupráce?
 2. Jaký je prostor pro využití potenciálu vztahu marketingu a informatiky?
 3. Jak nastavit a postupně realizovat péči o trvalý vztah informatiky a marketingu.
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ),
 • Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu (U003A ),
 • Revize IT strategie dle požadavků byznysu (U004A ).
3. Doporučení, praktiky

3.1. Shoda na důvodech vzájemné spolupráce

Vzájemná shoda začíná změnou přístupu CIO a CMO ke spolupráci, k jejím cílům a způsobům, jak vytčených cílů ve vzájemné kooperaci dosáhnout. To předpokládá, že se zaměří na silné stránky jak IT, tak marketingu. K tomu doporučují osvědčené praktiky postupovat ve třech krocích:

 • identifikace očekávaných výsledků byznysu, ke kterým může spolupráce informatiky a marketingu přispět nebo je dokonce překonat,
 • kombinace marketingového přístupu k zákazníkům a schopností informatiky poskytnout technologii, která buduje pozitivní zkušenost zákazníka související reakcí podniku,
 • vytrvalost CIO a CMO a postupné zrání vztahu informatiky a marketingu.

Kontrolní otázky pro CIO a CMO

 • Respektují oba týmy strategické zaměření organizace, tj zaměření na znalost zákazníka nebo na kvalitu produktů nebo na efektivnost provozu?
 • Věnují CIO i CMO potřebný čas k diskusi o strategických i operativních úkolech obou týmů?
 • Daří se CIO a CMO zorganizovat pravidelné společné strategické porady obou týmů?
3.2. Využití potenciálu vztahu marketingu a informatiky - dlouhodobý proces

Osvědčené praktiky doporučují:

 • Hledat společný jazyk a porozumění tím, že identifikujeme nejen důvody ke vzájemné spolupráci, ale také problémy, které spolupráci brání.
 • Budovaný vztah personalizovat. Snažit se o pravidelná formální i neformální setkávání obou týmů včetně technik budování týmů - v některých podnicích i se společnými volnočasovými aktivitami (sport, kultura).
 • Spolupracovat na integraci procesů, které vytvářejí pozitivní zkušenosti zákazníků a přizpůsobovat se změnám v přání a očekáváních zákazníků.

Kontrolní otázky pro CIO a CMO

 • Začíná spolupráce CIO a CMO snahou vzájemně porozumět metrikám partnera? Toto úsilí dává CIO příležitost nabídnout pomoc IT ke splnění metrik resp. dosažení byznys cíle CMO. Využívá CIO této příležitosti?
 • Chápe zákazníka stejným způsobem marketing i informatika?
 • Pokouší se CIO nebo CMO vytvářet dočasné společné týmy s cílem navrhnout inovace procesů nebo technologií? Přebírá v této oblast iniciativu CIO?
 • Shodnou se oba týmy na možnostech social a digital computingu pro další růst byznysu?
3.3. Trvalý vztah informatiky a marketingu

To, že společné iniciativy nebo projekty CIO a CMO se stanou pravidlem, se pozná podle toho, že nejsou akceptovány jen v informatice a marketingu, ale jsou přijímány napříč celým podnikem. Zbytku podniku se pak informatika a marketing může jevit téměř jako jeden celek. K tomu je třeba:

 • nově nastavit role CMO a CIO,
 • udržet změny spolupráce zavedením nových procesů a současně budováním týmů s požadovanými znalostmi v informatice i marketingu,
 • vytvářet nové role, jejichž úkolem bude vytvářet pozitivní zákaznickou zkušenost v co nejkratším čase.

Kontrolní otázky pro CIO a CMO

 • Hledáme a rozvíjíme v obou týmech talentované, motivované a cílevědomé pracovníky, kteří budou spolupracovat nejen v rámci vlastního týmu, ale i s týmem marketingu, případně s dalšími týmy?
 • Hledáme pro IT i pro marketing pracovníky se znalostmi potřebnými pro social a digital computing?
4. Poznámky, reference
 • Dohnal, J. - MI-CIO - přednášky, LS 2014/2015 - (Fakulta informačních technologií, ČVUT 2014)