Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : V podniku se musí dál rozvíjet leadership v informatice?
V podniku se musí dál rozvíjet leadership v informatice?
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S005
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Dohnal, J. (KSI, FIT, ČVUT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-08
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 • Vedoucí pracovník IT, který je „jen“ dobrým manažerem , je soustředěn více na taktické a operativní úkoly v managementu a stará se o to, aby cíle dohodnuté s byznysem byly naplněny a dotaženy do realizace.
1.1. Funkce lídra
 • Lídr je naproti tomu schopen uvažovat strategicky , ale současně se věnovat vždy, když je to třeba, i operativnímu řízení.
 • Takový manažer je tedy více soustředěn na to, aby se IT koncentrovalo na správné strategie, aby tedy dodávalo správné služby , o které je nebo bude v rámci podniku zájem.
 • Patrně žádný respektovaný lídr ve vedení IT se jím nestal ze dne na den. K tomu je třeba projít cestu růstu od zvládnutí operativních úkolů až k lídrovi inspirujícímu nejen vlastní tým, ale i kolegy ve vrcholovém managementu. Dynamický rozvoj digitálního byznysu využívající nejrůznější digitální zdroje však klade na pracovníky informatiky nové nároky.
1.2. Otázky spojené s kompetencí leadershipu
 1. Při řešení problémů hledají manažeři analogické situace v minulosti, hledají je v dostupných zdrojích?
 2. Jsou schopni improvizace, jejich cílem je vyřešení problémů a k tomu využívají často nové a překvapivé cesty?
 3. Jsou schopni plnit více rolí. Jsou často úspěšní lídři, ale také mohou být implementátory řešení a dobrými partnery na jakékoliv úrovni v oblasti byznysu?
 4. Důsledně a systematicky komunikují se členy týmu?
 5. Nabízejí zcela konkrétní a praktickou pomoc ostatním?
 6. Jsou ochotni a hlavně schopni zorganizovat kooperaci s ostatními odděleními podniku s cílem zákazníka získat, obsloužit nebo udržet?
 7. Spoluvytvářejí pocit hrdosti na členství právě v jejich týmu a podniku?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO (U008A ),
 • Podpora IT cílům byznysu vlastního podniku (U001A ),
 • Zajištění znalostí IT o podnikové ekonomice (U002A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Věnujte dostatek čas diskusi s manažery v byznysu. Portfolio možností IT je třeba připravovat tak, abychom byli schopni využít nových příležitostí digitálního byznysu. Jejich identifikace je často úspěšná právě ve spolupráci IT a byznysu.
 • Odpoutejte se od zažitých zvyklostí a modelů chování informatiky. Sledujte, jak se chová informatika v konkurenčních podnicích a nabídněte byznysu nové technologické možnosti IT, které posílí konkurenci podniku.
 • Potřebujeme budovat technologické předpoklady pro digitální byznys , ale současně s tím musíme revidovat strategii IT, která bude reflektovat příležitosti digitálního byznysu.
 • Při experimentování s digitálními zdroji a možnostmi jejich využití testujte jen určitý počet menších projektů. Vyhněte se projektům, které by výsledky přinášely až po dlouhé době.
 • Postupujte od menších testovacích projektů využívajících současné disponibilní zdroje, nezačínejte nové projekty žádostí o okamžité zvýšení rozpočtu. Postupujte zdola nahoru.
 • Spolupracujte se všemi pracovníky v IT i v byznysu, kteří mají schopnosti a snahu objevovat možnosti nasazení nových technologií. Nechte se od nich poučit.
 • Je třeba se na nové příležitosti adaptovat . Od informatiky se očekává flexibilita a v této souvislosti zejména schopnost měnit postoje.
 • Buďte připraveni přehodnotit oblasti a projekty, které v minulosti selhaly . Nové podmínky a nové digitální technologie mohou vytvořit prostředí, ve kterém dřívější záměry a projekty nyní uspějí.