Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řešení projektu implementace eHealth
Řešení projektu implementace eHealth
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG550XHE
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Účel a zaměření skupiny úloh "Řešení projektu implementace eHealth"
 • Projekty Implementace eHealth (elektronického zdravotnictví) představují specializované aplikace a implementační úlohy vycházející ze specifických podmínek zdravotnických zařízení
2. Scénáře - otázky, problémy
 • Zdravotnické zařízení bez lůžkové části chce implementovat eHealth (S901XHE),
 • Je třeba zajistit systematický průběh řízení a implementace IT projektu (S407 ).
3. Přehled úloh ve skupině
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Nejvýznamnějším faktorem je v tomto případě faktor Zdravotnictví (F015 ).
 • Implementace eHealth bude ovlivněna i podskupinou faktorů Úroveň managementu (FSG050 ).
 • Ve vztahu k externím kapacitám jsou podstatné i faktory v podskupinách Cloud computing a jeho služby (FSG100 ) a Sourcing (FSG120 ).
5. „Řešení projektu implementace eHealth“ – vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Skupina úloh Řešení projektu implementace eHealth navazuje přímo na skupinu úloh Řízení projektů (TG401 ) a zprostředkovaně na skupinu Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Úlohy implementace eHealth vycházejí ze společného základu úloh skupiny Řešení aplikačního projektu (TG410 ).
6. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řešení eHealth projektů zajišťují na manažerské úrovni Manažeři projektů (R103 ) v kooperaci s Informačním manažerem, CIO (R101 ), Manažerem projektového portfolia (R111 ) a Manažerem rozvoje IT (R104 ).
 • Na vlastním řešení projektu eHealth se podle jeho konkrétní povahy podílejí různou měrou skupiny specialistů, a to Pracovníci obchodních a školicích služeb (RG200 ), Analytici, systémoví analytici (RG300 ), Vývojáři (RG400 ), Návrháři a správci databází (RG500 ), Systémoví administrátoři (RG600 ).
 • Na řešení projektu je významná kooperace uživatelské sféry , podílejí se na něm zejména Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ), Vlastník byznys procesu (RQ033 ) a Vlastník business požadavku (RQ034 ).
7. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Dokumentace skupiny úloh eHealth spadá aktuálně do podskupiny Dokumenty řešení aplikačních projektů (DSG420 ).
 • Dokumentace řešení eHealth projektů navazuje na řídící dokumenty podskupiny Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ).
8. Metriky
 • V úlohách eHealth se využívají rovněž metriky řízení, tj. v podskupinách Metriky řízení IT projektů (ISG500 ) a Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ).
9. Dimenze
 • Úlohy ve skupině se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích IT služeb a zdrojů (DIG100 ) a vzhledem k významu nákladové stránky projektů eHealth i Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ).
 • Na celopodnikové úrovni se využívají především dimenze ve skupině Podniková organizace (DIGQ01 ) a ve vztahu k řízení pracovních kapacit i Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.