Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : eHealth: Analýza a návrh eHealth
eHealth: Analýza a návrh eHealth
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U552AXHE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Potančok, M. ((VŠE-KIT), Vondrová, D. ((VŠE-KIT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-12-28
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.2
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “eHealth: Analýza a návrh eHealth“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je definovat požadovanou funkcionalitu eHealth a nároky na customizaci, resp. dovývoje podle potřeb zákazníka.
2. Obsah úlohy
 • Před analýzou a návrhem eHealth by mělo zdravotnické zařízení jasně definovat co je potřeba zavést .
 • V průběhu analýzy a návrhu eHealth je jednou z klíčových priorit, rozhodnout se pro jaký se stavebních kamenů se rozhodneme a jakým způsobem budou tyto oblasti propojeny. Jedná se o tyto skupiny:
  • portál eHealth,
  • registry a statistika,
  • elektronické předepisování léčiv,
  • elektronická zdravotní dokumentace,
  • centrální registr vitálních údajů,
  • telemedicína,
  • elektronické standardní postupy odborné zdravotní péče,
  • identifikátory,
  • standardní metodiky interoperability a informační bezpečnosti.
 • Tyto stavební kameny jsou obsaženy v Národním plánu rozvoje eHealth. Je tedy nezbytné, před výběrem komponent, zajistit soulad s tímto plánem.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Pro dosažení širší interoperability ve službách eHealth by se mělo zvážit:
  • Zavedení standardů a certifikace,
  • Změnu v organizační struktuře,
  • Vyřešení právních otázek,
 • Podpora výzkumu, vývoje, inovací a konkurenceschopnosti v eHealth,
 • Usnadnění přijetí a zajištění širšího zavedení eHealth:
  • Dovednosti a digitální gramotnost ve zdravotnictví,
  • Změření přidané hodnoty