Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : eHealth: Zavedení do provozu, migrace
eHealth: Zavedení do provozu, migrace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U554AXHE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Potančok, M. ((VŠE-KIT), Vondrová, D. ((VŠE-KIT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-12-28
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.2
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “eHealth: Zavedení do provozu, migrace“ – cíl, účel
  • Cílem úlohy je kompletně připravit eHealth na zavedení do rutinního provozu .
2. Obsah úlohy
  • Na základě úspěšného průběhu a dokumentace migrace projektu se provádějí předávací procedury. To znamená, že se potvrdí a vzájemně (zákazníkem i dodavatelem, případně interním řešitelem) se odsouhlasí požadovaná funkcionalita a provozní charakteristiky aplikace (doba odezvy, spolehlivost, atd.).
  • Předávací protokol j e formálním ukončením projektu a od této doby se jeho další rozvoj a úpravy zakládají na změnových řízeních.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • V rámci strategie migrace je třeba určit její základní koncepci (okamžitý přechod na novou aplikaci, souběžný provoz původní i nové aplikace po určitou dobu) vyhodnotit nároky a náklady a oproti tomu možná rizika obou variant,
  • V rámci kontraktu s externím dodavatelem je nutné specifikovat jeho účast a rozsah kooperace zejména na datové migraci,
  • Pro datovou migraci je třeba disponovat dokumentací dat původního systému,
  • S předstihem plánovat jejich školení a zajistit odpovídající materiální a personální kapacity,
  • Práce s lidmi/řízení změn.
4. Doporučené praktiky
  • Ani v případě okamžitého přechodu na novou aplikaci, ani při souběžném provozu původní i nové aplikace po určitou dobu, neprobíhá migrace dat najednou. Při okamžitém přechodu na novou aplikaci, je důležité na počátku této etapy započít se školením koncových uživatelů. Před spuštěním nového systému musí být uživatelé seznámeni se základy ovládání nového systému a s pracovními postupy, které budou nejčastěji využívat. Školení pokračují formou konzultací i po náběhu nového systému, aby koncoví uživatelé, kteří začínají samostatně pracovat, mohli prohlubovat své znalosti.