Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Metodik, klíčový uživatel
Metodik, klíčový uživatel
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ032
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Metodik, klíčový uživatel - funkční náplň role
 1. hodnocení funkcionality stávajících aplikací a IT služeb vzhledem k vývoji podnikových potřeb, požadavků partnerů i vývoji v legislativě,
 2. formulace nových potřeb a požadavků na služby, aplikace a technologie, vzhledem k potřebám podniku, očekávaným efektům i ke změnám v legislativě,
 3. analýzu a definování požadavků uživatelů, resp. celé uživatelské sféry, jejich vyhodnocování vzhledem k podnikovým metodikám, směrnicím a standardům,
 4. formulace zadání nových, resp. rozvoje stávajících služeb a aplikací podnikové informatiky, definování požadavků na jejich kvalitu (funkcionalitu, dostupnost, uživatelské rozhraní apod.), specifikace kritérií kvality,
 5. definování akceptačních kritérií na nové aplikace a IT služby,
 6. určení vazeb dané aplikace k ostatním aplikacím, zejména obsahu těchto vazeb,
 7. sledování a analýzy stavu provozovaných služeb a aplikací, specifikace případných problémů.
2. Požadované znalosti role
 1. metody dané věcné oblasti (podnikové plánování, finance, controlling, obchod, marketing, výroba, atd.),
 2. analytické metody v oblasti informatiky (procesní modelování apod.),
 3. způsob specifikace a formalizace požadavků na IT služby,
 4. principy a postupy vyhodnocování kvality a efektů IT služeb, definování akceptačních kritérií.