Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vlastník business požadavku
Vlastník business požadavku
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ034
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vlastník business požadavku - funkční náplň role
  1. úplná formulace nových potřeb a požadavků na služby, aplikace a technologie, vzhledem k potřebám podniku i ke změnám v legislativě,
  2. určení specifických nároků na realizaci požadavku (časové, organizační legislativní),
  3. vyhodnocení realizace požadavku, jejích výsledků.
2. Požadované znalosti role
  1. metody dané věcné oblasti (podnikové plánování, finance, controlling, obchod, marketing, výroba, atd.),
  2. způsob specifikace a formalizace požadavků na IT služby,
  3. principy a postupy vyhodnocování realizace požadavků.
3. Kompetence role
  • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Chování podporující byznys, Znalost konkurence a schopnost analýzy konkurence, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace, Zaměření na zákazníka (interního i externího).
  • Sociální kompetence: Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Budování vztahů a týmová práce, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu.