Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : eHealth: Implementace
eHealth: Implementace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U553AXHE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Potančok, M. ((VŠE-KIT), Vondrová, D. ((VŠE-KIT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-12-28
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.2
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “eHealth: Implementace“ – cíl, účel
  • Cílem úlohy je realizovat potřebné aktivity pro zajištění provozu eHealth, především tedy instalaci softwaru.
2. Obsah úlohy
  • Instalace vybraných stavebních kamenů eHealth. Předpokladem pro zahájení implementace je zpracování úvodní studie, která potvrdí přínos projektu a schválí ho k realizaci a také analýza a návrh samotného systému (části eHealth), který je základním kamenem pro následnou implementaci.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Strategické a jednoznačně definované vedení,
  • Stanovení kritických faktorů jako jsou vyhlášky, zákony a financování,
  • Analýza stakeholderů,
  • Nasazení bývá většinou klíčové z pohledu splnění časové dotace na projekt, je proto mít všechny klíčové aktivity před samotnou instalací dobře naplánované,
  • Školení uživatelů systému