Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : eHealth: Implementace
eHealth: Implementace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U553AXHE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Potančok, M. ((VŠE-KIT), Vondrová, D. ((VŠE-KIT)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.2
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “eHealth: Implementace“ – cíl, účel

Cílem úlohy je realizovat potřebné aktivity pro zajištění provozu eHealth, především tedy instalaci softwaru.

2. Obsah úlohy

Instalace vybraných stavebních kamenů eHealth. Předpokladem pro zahájení implementace je zpracování úvodní studie, která potvrdí přínos projektu a schválí ho k realizaci a také analýza a návrh samotného systému (části eHealth), který je základním kamenem pro následnou implementaci.

3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Strategické a jednoznačně definované vedení,
  • Stanovení kritických faktorů jako jsou vyhlášky, zákony a financování,
  • Analýza stakeholderů,
  • Nasazení bývá většinou klíčové z pohledu splnění časové dotace na projekt, je proto mít všechny klíčové aktivity před samotnou instalací dobře naplánované,
  • Školení uživatelů systému