Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet vyřešených požadavků jedním pracovníkem
Počet vyřešených požadavků jedním pracovníkem
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I638
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Labant, P. (KIT, VŠE)
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
požadavek
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Počet vyřešených požadavků jedním pracovníkem je celkový počet požadavků vyřešených jedním pracovníkem za dané období. Metrika je určená k řízení lidských zdrojů zajišťujících provoz služby Service desk, zejména k řízení jejich efektivnosti a výkonnosti.

2. Související metriky
  1. Podíl incidentů hlášených uživateli nebo provozem IT, které byly předány na vyšší úrovně řízení IT v %,
  2. Podíl incidentů řešených proaktivně - byly vyřešeny ještě před tím, než je nahlásil uživatel v %,
  3. Celkový časový objem vynaloženy na řešení incidentu v hod za dané období.
  4. Celkový počet přiřazených požadavků k řešení za dané období,
  5. Podíl vyřešených požadavků přiřazených k řešení za dané období v %.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Technologická architektura (D054A ),
  • Provozní dokumentace (D711A ),
  • Dokumentace provozu service-desku (D723A ),
  • Protokol změnového řízení (D724A ),
  • RFC, požadavek na změnu (D725A ).
4. Adekvátní dimenze