Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Člen řešitelského týmu informační strategie
Člen řešitelského týmu informační strategie
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R304
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Člen řešitelského týmu informační strategie - funkční náplň role
  1. řešení celkových nároků na informatiku vzhledem k potřebám podniku,
  2. návrh podnikové a dalších architektur,
  3. vyhodnocení nabídky a trendů na IT trhu a jejich promítání do koncepce vlastní podnikové informatiky,
  4. definování IT služeb optimálně podporujících byznys procesy.
2. Požadované znalosti role
  1. metody a nástroje strategického řízení (BSC apod.),
  2. metody a nejlepší praktiky příslušné věcné oblasti (finanční řízení, obchod, logistika, výroba apod.).
3. Kompetence role
  • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Sledování a znalost nových technologií.
  • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Chování podporující byznys, Znalost konkurence a schopnost analýzy konkurence, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace, Zaměření na zákazníka (interního i externího).
  • Sociální kompetence: Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického uvažování, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Adaptace na změnu.