Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Datový analytik
Datový analytik
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R303
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Datový analytik - funkční náplň role

Datový analytik zajišťuje zejména při projektech jako datová migrace správné mapování ze zdrojových do cílového systému, zajišťuje konzistenci dat apod., řeší zejména tyto činnosti:

 1. analýza datových struktur zdrojových systémů,
 2. analýza datových struktur cílového systému,
 3. spolupráce s byznys analytiky na určení oblastí, jež se budou v rámci datové migrace transformovat,
 4. dokumentace postupů a požadovaných oblastí,
 5. popis transformací polí mezi zdrojovými a cílovým systémem (datové typy, délka polí, plnění konstantami),
 6. vytváření tabulek nutných pro plnění cílové databáze, které se nenacházejí ve zdrojových systémech,
 7. tvorba a správa modelů zachycujících rozložení datových struktur při migraci,
 8. oprava chyb zjištěných při testování transformací.
2. Požadované znalosti role
 1. analytické metody a nástroje,
 2. nástroje a principy migraci dat,
 3. správa a tvorba databází,
 4. obecné principy a produkty v dané funkční oblasti.