Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Dodavatelem řízené zásobování
Dodavatelem řízené zásobování
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F355
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Dodavatelem řízeného zásobování

Dodavatelem řízené zásobování VMI (Vendor Managed Inventory) je aplikace pro zajištění B2B vztahů. Je to sdílení společných databází (produktů, služeb, dodacích podmínek), nebo zajištění přímého přístupu obchodního partnera do vlastních databází podniku, např. do databází skladových zásob. Podstatou je přesunutí aktivity a odpovědnosti za doplňování zásob na dodavatele. Dodavatel tak průběžně sleduje u zákazníka stav zásob zboží, které dodává, a podle dohodnutých pravidel a smlouvy je automaticky doplňuje.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Zákazník nemusí řešit dílčí problémy s řízením zásob, jejich doplňování je převážně na dodavateli,
  2. Dodavatel má možnost sledovat pohyby zásob svých produktů u zákazníka a podle toho si v předstihu plánovat dodávky a výrobní zakázky,
  3. Dodavatel má možnost využívat informace o pohybu svých zásob u zákazníka pro marketingové účely.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Dodavatel může vstupovat do databází s přesně vymezenými a nastavenými přístupovými právy,
  2. Při aktualizacích dat ze strany dodavatele se zvyšuje riziko snížení datové kvality.