Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Dodavatelem řízené zásobování
Dodavatelem řízené zásobování
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F355
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-25
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Dodavatelem řízeného zásobování
  • Dodavatelem řízené zásobování VMI (Vendor Managed Inventory) je aplikace pro zajištění B2B vztahů .
  • Je to sdílení společných databází (produktů, služeb, dodacích podmínek), nebo zajištění přímého přístupu obchodního partnera do vlastních databází podniku, např. do databází skladových zásob.
  • Podstatou je přesunutí aktivity a odpovědnosti za doplňování zásob na dodavatele . Dodavatel tak průběžně sleduje u zákazníka stav zásob zboží, které dodává, a podle dohodnutých pravidel a smlouvy je automaticky doplňuje.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Zákazník nemusí řešit dílčí problémy s řízením zásob , jejich doplňování je převážně na dodavateli,
  2. Dodavatel má možnost sledovat pohyby zásob svých produktů u zákazníka a podle toho si v předstihu plánovat dodávky a výrobní zakázky,
  3. Dodavatel má možnost využívat informace o pohybu svých zásob u zákazníka pro marketingové účely.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Dodavatel může vstupovat do databází s přesně vymezenými a nastavenými přístupovými právy ,
  2. Při aktualizacích dat ze strany dodavatele se zvyšuje riziko snížení datové kvality .