Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Elektronické zásobování - eProcurement
Elektronické zásobování - eProcurement
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F351
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-25
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení elektronického zásobování - eProcurement
 • Elektronické zásobování (e-Procurement) je způsob získávání zboží a služeb od dodavatelů s využitím elektronických médií. Zahrnuje celkovou optimalizaci a integraci obchodních procesů na bázi elektronické výměny dat a dokumentů a dat mezi informačními systémy obou obchodních partnerů.
 • e-Procurement představuje realizaci B2B (Business-to-Business) vztahů s využitím různých technologií a standardů:
  • elektronické výměny dat (EDI),
  • využití standardů AS1 – AS3,
  • na míru řešených XML aplikací, technologií a dalších možností.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Zkrácení doby cyklu celého procesu zásobování - od vzniku počáteční potřeby do jejího splnění,
 2. Možnosti elektronické archivace dokumentů ,
 3. Snížení transakčních nákladů na všechny aktivity celého procesu zásobování, tj. nákladů na schválení, vyřízení objednávky atd.,
 4. Minimalizace chyb v objednávkách a dalších obchodních dokumentech,
 5. Vyloučení chyb vzniklých nesprávnou specifikací sestavy nebo konfigurací produktu (např. u PC, kancelářských zařízení, nábytku apod.),
 6. Snížení objemu zásob na základě zkrácení doby cyklu objednávek,
 7. Nižší transakční náklady prodejce na prodejní operace,
 8. Redukce neautorizovaných, resp. neschválených nákupů nebo nákupů od neschválených dodavatelů,
 9. Provázání zásobování s navazujícími oblastmi řízení podniku, např. řízení financí.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Obchodní partneři musí dohodnout oblasti a specifikaci dokumentů pro e-Procurement,
 2. Obchodní partneři musí dohodnout technologii pro výměnu dat (EDI, XML, …),
 3. Obchodní partneři musí dohodnout standard y pro výměnu dokumentů,
 4. Projekt musí probíhat v kooperaci obou podniků.