Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Elektronické zásobování - eProcurement
Elektronické zásobování - eProcurement
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F351
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení elektronického zásobování - eProcurement
 • Elektronické zásobování (e-Procurement) je způsob získávání zboží a služeb od dodavatelů s využitím elektronických médií. Zahrnuje celkovou optimalizaci a integraci obchodních procesů na bázi elektronické výměny dat a dokumentů a dat mezi informačními systémy obou obchodních partnerů.
 • e-Procurement představuje realizaci B2B (Business-to-Business) vztahů s využitím různých technologií a standardů:
  • elektronické výměny dat (EDI),
  • využití standardů AS1 – AS3,
  • na míru řešených XML aplikací, technologií a dalších možností.
1.1. Elektronická výměna dat - EDI (Electronic Data Intechange)
 • Elektronická výměna dat - EDI (Electronic Data Intechange) je způsob výměny strukturovaných dat (např. objednávek, faktur, dobropisů apod.) na základě dohodnutých standardů zpráv mezi informačními systémy jednotlivých obchodních partnerů pomocí elektronických prostředků .
 • Při elektronické výměně dat jde primárně o komunikaci mezi dvěma systémy aplikačního software a to znamená, že vzájemně předávaná data musí být konvertována do dohodnutých standardů a podle jasně definovaných pravidel .Obrázek dokumentuje základní principy a průběh EDI komunikace na příkladu odeslání elektronické objednávky zákazníka a její přijetí dodavatelskou firmou.
 • Z neexistence standardu pro inhouse formát plyne jeden zřejmý, ale v praxi dosti závažný problém – nutnost převodu mezi inhouse formátem a standardy – standardními zprávami EDI. Tento převod je obstaráván tzv. EDI konvertory . Je zřejmé, že obdobně probíhá komunikace i pro ostatní typy dokumentů mezi různými obchodními partnery, jako např. dodací listy, platební příkazy apod.
1.2. Standardy AS1, AS2 a AS3
 • Standardy AS1, AS2 a AS3 ( AS=Applicability Statement ), které definují způsob přenosu dat a komunikace na bázi běžně používaných internetových protokolů. Pomocí AS1, AS2 a AS3 lze přenášet strukturovaná data jakéhokoli formátu (UN/EDIFACT, X12, XML aj.)
 • Základními principy AS komunikace jsou:
  • Komunikace pomocí běžných internetových protokolů,
  • Autentifikace použitím elektronického podpisu,
  • Potvrzení (ne)úspěšného přijetí zprávy pomocí tzv. MDN zpráv (Message Disposition Notification).
 • Další možností, dnes nejčastěji využívanou, je využití jazyka XML pro vytvoření specifických aplikací řešících elektronické zásobování a zejména výměnu dokumentů mezi podniky.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Zkrácení doby cyklu celého procesu zásobování - od vzniku počáteční potřeby do jejího splnění,
 2. Možnosti elektronické archivace dokumentů ,
 3. Snížení transakčních nákladů na všechny aktivity celého procesu zásobování, tj. nákladů na schválení, vyřízení objednávky atd.,
 4. Minimalizace chyb v objednávkách a dalších obchodních dokumentech,
 5. Vyloučení chyb vzniklých nesprávnou specifikací sestavy nebo konfigurací produktu (např. u PC, kancelářských zařízení, nábytku apod.),
 6. Snížení objemu zásob na základě zkrácení doby cyklu objednávek,
 7. Nižší transakční náklady prodejce na prodejní operace,
 8. Redukce neautorizovaných, resp. neschválených nákupů nebo nákupů od neschválených dodavatelů,
 9. Provázání zásobování s navazujícími oblastmi řízení podniku, např. řízení financí.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Obchodní partneři musí dohodnout oblasti a specifikaci dokumentů pro e-Procurement,
 2. Obchodní partneři musí dohodnout technologii pro výměnu dat (EDI, XML, …),
 3. Obchodní partneři musí dohodnout standard y pro výměnu dokumentů,
 4. Projekt musí probíhat v kooperaci obou podniků.