Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Rozsah zajištění úrovně bezpečnosti IT služeb v %
Rozsah zajištění úrovně bezpečnosti IT služeb v %
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I162
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Rozsah zajištění úrovně bezpečnosti IT služeb v % - představuje odhad zajištění bezpečnosti služby, její vyhodnocení je většinou výsledkem bezpečnostního auditu.
2. Související metriky
  • Procentuální podíl služeb, u nichž není zajištěna bezpečnost na celkovém počtu služeb.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Bezpečnostní politika v IT (D141A ),
  • Plán bezpečnostních opatření (D142A ),
  • Bezpečnostní směrnice v IT (D143A ),
  • Protokol bezpečnostního auditu (D144A ).
4. Adekvátní dimenze