Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plán bezpečnostních opatření
Plán bezpečnostních opatření
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D142A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Plán bezpečnostních opatření - účel dokumentu

Účelem je specifikovat detailně jednotlivá bezpečnostní opatření a nároky na jejich realizaci.

2. Obsah dokumentu

Plán bezpečnostních opatření konkretizuje závěry bezpečnostní politiky a obsahuje detailní specifikaci jednotlivých opatření, tj. jejich obsahové vymezení, termíny realizace, zodpovědnost za realizaci a nezbytné podmínky pro uskutečnění definovaných opatření.