Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet bezpečnostních incidentů
Počet bezpečnostních incidentů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I161
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
incident
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Počet bezpečnostních incidentů představuje počet incidentů spojených se zařízeními a fyzickou bezpečností informačního systému, jako jsou krádeže, ztráty, prozrazení, výpadky (proudu), úrazy, počet incidentů způsobených neoprávněným přístupem, ztrátou nebo narušením dat.

2. Související metriky
  1. Procentuální podíl incidentů vyvolaných bezpečnostními aspekty na celkovém počtu incidentů,
  2. Počet bezpečnostních incidentů v dané oblasti,
  3. Počet zablokovaných účtů na základě bezpečnostních incidentů.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Bezpečnostní směrnice v IT (D143A ),
  • Protokol bezpečnostního auditu (D144A ),
  • Evidence incidentů a problémů a jejich řešení (D721A ).
4. Adekvátní dimenze