Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet bezpečnostních incidentů
Počet bezpečnostních incidentů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I161
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
incident
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Počet bezpečnostních incidentů - představuje počet incidentů spojených se zařízeními a fyzickou bezpečností informačního systému, jako jsou krádeže, ztráty, prozrazení, výpadky (proudu), úrazy, počet incidentů způsobených neoprávněným přístupem, ztrátou nebo narušením dat.
2. Související metriky
  • Podíl incidentů vyvolaných bezpečnostními aspekty na celkovém počtu incidentů,
  • Počet bezpečnostních incidentů v dané oblasti,
  • Počet zablokovaných účtů na základě bezpečnostních incidentů.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Bezpečnostní směrnice v IT (D143A ),
  • Protokol bezpečnostního auditu (D144A ),
  • Evidence incidentů a problémů a jejich řešení (D721A ).
4. Adekvátní dimenze