Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : eShop: Analýza a návrh
eShop: Analýza a návrh
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U492A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Jiřinec, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-12-08
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “eShop: Analýza a návrh“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je definovat funkcionalitu e-shopu na základě provedené analýzy, vytvořit návrh .Cílem úlohy je detailně posoudit požadavky podniku a uživatelské požadavky, které jsou na e-shop kladeny. Provést jejich analýzu, formalizovat je a zanést do dokumentace.
 • Na základě analýz definovat funkcionalitu e-shopu, nároky na vývoj a customizaci . Cílem je rovněž analyzovat a zhodnotit existující technologické zdroje a infrastrukturu , na které bude e-shop nasazen. Posoudit jejich kvalitu, výkon a dostupnost a případně navrhnout jejich úpravy a analyzovat trendy v oboru pro vytvoření e-shopu , který je aktuální a moderní.
2. Obsah úlohy
 • Úloha standardně obsahuje :
  • analýzu požadavků podniku na funkcionalitu a služby eShopu,
  • návrh řešení eShopu především jeho funkcí pro zákazníky i pro monitorování jeho provozu. Úloha zahrnuje i technický návrh eShopu, grafický návrh eShopu a vytvoření prototypu a jeho posouzení zejména pracovníky obchodních oddělení.
3. Vstupy úlohy:
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Dokument specifikace projektu (D402A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ).
5. “eShop: Analýza a návrh“ - klíčové aktivity

5.1. Analýza požadavků na eShop
 • Analýza business požadavků,
 • Analýza požadavků uživatelů (zaměstnanců),
 • Analýza obchodních procesů ve vztahu k eShopu,
 • Analýza zákaznického prostředí, pro který je eShop určen. Obsahem je:
  • cílová skupina zákazníků,
  • specifika tržního prostředí, konkurence,
  • geografická oblast, jazyk a lokální zvyklosti,
  • věková kategorie zákazníků,
  • zaměření a zájmy zákazníků.
5.2. Definice funkcionality eShopu
 • Na základě výsledků analýzy probíhá definice funkcionality eShopu . Hlavní oblasti řešení jsou:
  • bezpečnostní - řeší oprávnění přístupu k datům, šifrování, způsob ukládání dat,
  • kvalitativní - zabývá se dostupností, dobou odezvy, spolehlivostí,
  • technologické - zejména technologická infrastruktura,
  • aplikační - změny stávajících aplikací, integrace na ostatní podnikové aplikace,
  • organizační - změny v organizační struktuře, které jsou třeba kvůli nasazení aplikace,
  • legislativní - legislativní náležitosti požadované v oblasti, kde je eShop provozován.
5.3. Technický návrh
 • V rámci návrhu se stanoví:
  • datový model - prvním krokem je vytvoření konceptuálního datového modelu, který reprezentuje formát dat, jejich strukturu a vazby. Model slouží k návrhu datové základny eShopu v případě IASW. V případě řešení formou TASW slouží k porovnání s datovým modelem nabízeného řešení a případnými korekcemi,
  • architektura řešení - architektura určuje celkovou strukturu a základní konstrukci eShopu, odvíjí se od zvoleného řešení, případně dodavatele, / technologické řešení ,
  • infrastruktura - v případě provozu eShopu na vlastní infrastruktuře se navrhuje její struktura, prvky, napojení na infrastrukturu stávající. V případě řešení outsourcingem probíhá ověření infrastruktury, zejména s ohledem na její zatížitelnost, rychlost a dobu odezvy.
5.4. Grafický návrh
 • Grafický návrh vychází z rozložení uživatelského prostředí a funkcionality definované ve wireframe modelu.
 • Kromě požadavků podniku dále zohledňuje oblast trhu, ve které bude eShop působit - pro různé oblasti jsou typické skupiny zákazníků lišící se svými zvyklostmi, věkem, vkusem atd. Jedná se o neměřitelné parametry a jejich aplikování do návrhu závisí na zkušenostech webového vývojáře - grafika. Grafický návrh se v průběhu tvorby konzultuje a připomínkuje s pověřenými zaměstnanci.
5.5. Vytvoření prototypu
 • Na závěr fáze analýzy a návrhu je vytvořený prototyp, na kterém se ověří zadavatelem požadovaná funkčnost, design a další vlastnosti.