Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba pracovní zařazení pracovníků a jejich kvalifikaci systematicky řídit
Je třeba pracovní zařazení pracovníků a jejich kvalifikaci systematicky řídit
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S231
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Existují dostatečné pracovní kapacity pro provoz, rozvoj a využití potenciálu informatiky v podniku?
 2. Do jaké míry ovlivňuje výkonnost informatiky a její efektivní využití pro řízení podniku a jeho obchodní aktivity nedostatečná znalost pracovníků v oblasti IT?
 3. Je třeba provést na základě hodnocení stavu a problémů v IT personální změny , jak v profesních, tak kvalifikačních strukturách?
 4. Mají změny legislativy vliv na pracovní pozice a výkon pracovníků, které je třeba řešit?
 5. Má vedení podniku přehled o dostupných personálních kapacitách v IT na trhu práce, případně v rámci outsourcingu?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Personální analýzy v IT (U221A ),
 • Plánování personálních zdrojů v IT (U222A ),
 • Řízení kvalifikace v IT (U231A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Analýzy personálních zdrojů by měly být provázány na komplexní hodnocení pracovníků a v souvislosti s tím i na přípravu jejich karierních map,
 • Řízení kvalifikace v IT a definování obsahu jednotlivých školení musí být v kompetenci IT útvaru,
 • Pro rozvoj kvalifikace je účelné využívat dostupné aplikace a nástroje eLearningu a mLearningu.