Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba pracovní zařazení pracovníků a jejich kvalifikaci systematicky řídit
Je třeba pracovní zařazení pracovníků a jejich kvalifikaci systematicky řídit
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S231
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Existují dostatečné pracovní kapacity pro provoz, rozvoj a využití potenciálu informatiky v podniku?
  2. Do jaké míry ovlivňuje výkonnost informatiky a její efektivní využití pro řízení podniku a jeho obchodní aktivity nedostatečná znalost pracovníků v oblasti IT?
  3. Je třeba provést na základě hodnocení stavu a problémů v IT personální změny, jak v profesních, tak kvalifikačních strukturách?
  4. Mají změny legislativy vliv na pracovní pozice a výkon pracovníků, které je třeba řešit?
  5. Má vedení podniku přehled o dostupných personálních kapacitách v IT na trhu práce, případně v rámci outsourcingu?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. Další doporučení jsou uvedena v následujících bodech:

  • Analýzy personálních zdrojů by měly být provázány na komplexní hodnocení pracovníků a v souvislosti s tím i na přípravu jejich karierních map,
  • Řízení kvalifikace v IT a definování obsahu jednotlivých školení musí být v kompetenci IT útvaru,
  • Pro rozvoj kvalifikace je účelné využívat dostupné aplikace a nástroje eLearningu a mLearningu,
  • Pro analýzy personálních zdrojů je účelné využít analytické aplikace, návrh takové aplikace v MBI je v (A202A ).