Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : ECM: Příprava na zavedení do provozu, migrace
ECM: Příprava na zavedení do provozu, migrace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U474A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Malý, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-12-05
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “ECM: Příprava na zavedení do provozu, migrace“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je definovat pravidla migrace (datové, technologické, organizační) a následně racionálně realizovat jednotlivé operace spojené s migrací aplikace informatiky do provozu.

2. Obsah úlohy
 • Na vstupu na základě odsouhlasených akceptačních protokolů se připravuje nebo upřesňuje plán migrace , tj. zpracování celkového harmonogramu migrace a zavedení aplikace do provozu, tj. stanovení jednotlivých činností, termínů jejich zahájení a ukončení vychází ze stanovené strategie migrace.
 • Na základě dokumentace řešení projektu se provádějí závěrečné předávací procedury . To znamená, že se potvrdí a vzájemně zákazníkem i dodavatelem se odsouhlasí požadovaná funkcionalita a provozní charakteristiky aplikace (doba odezvy, spolehlivost, atd.).
 • Do této úlohy patří také instalace ASW a infrastruktury, školení uživatelů aplikace a zkušební provoz aplikace.
3. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Strategie datové migrace (D427A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Předávací protokol (D425A ),
 • Dokumentace průběhu projektu – pro ukončení projektu (D412A ),
 • Katalog datových zdrojů, aktualizovaný (D211A ),
 • Katalog IT služeb, aktualizovaný (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ),
 • Procesní dokumentace podniku, aktualizovaná (DQ003A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • V rámci strategie migrace je třeba určit její základní koncepci (okamžitý přechod na novou aplikaci, souběžný provoz původní i nové aplikace po určitou dobu) vyhodnotit nároky a náklady a oproti tomu možná rizika obou variant,
 • V rámci strategie a následně plánu migrace je třeba definovat tzv. roll out , tj. instalaci aplikace na jednotlivé dislokované jednotky podniku (závody, pobočky apod.),
 • V rámci kontraktu s externím dodavatelem je nutné specifikovat jeho účast a rozsah kooperace zejména na datové migraci ,
 • Pro datovou migraci je třeba disponovat dokumentací dat původního systému ,
 • Je účelné dobře vyhodnotit kvalitu původních databází a podle toho upravit i plán a harmonogram migrace,
 • V případě rozsáhlých systémů (se stovkami a více uživateli) je účelné s předstihem plánovat jejich školení a zajistit odpovídající materiální a personální kapacity.

6. “ECM: Příprava na zavedení do provozu, migrace“ - klíčové aktivity
 • Analýza všech datových struktur , ze kterých je vhodné čerpat data pro migraci,
 • Analýza cílového systému a jeho datových struktur,
 • Tvorba mapování dat mezi zdrojovými systémy a cílovým systémem,
 • Testování správnosti mapování ,
 • Přenos dat mezi zdrojovými systémy a cílovým systémem.