Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : DCM, Dynamický Case Management.
DCM, Dynamický Case Management.
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F514
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Češelka, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-23
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení DCM
 • Dynamický case management (DCM) ponúka znalostným pracovníkom spôsob pre prácu s nepredvídateľnými udalosťami . Jeho cieľom je umožniť používateľom dosiahnuť požadovaný výsledok čo najefektívnejším spôsobom.
 • Pracuje s troma variantami procesov , ktorými sú: štruktúrované, prípadové a ad-hoc procesy .
 • Z dôvodu optimalizácie sa procesy case managementu dajú zaznamenávať pomocou kombinácie BPMN a CMMN notácií .
 • Po stránke prevedenia je systém postavený na koncepte zložky prípadu (casu), ktorá ponúka pracovníkom, ako aj zákazníkom, všetky potrebné informácie, ako sú dokumenty, informácie o prípade alebo napríklad históriu a kroky, potrebné k dosiahnutiu požadovaného cieľa počas celej doby trvania prípadu. Z tohto dôvodu sa jeho miesto udáva, ako časť portfólia ECM produktov ,
 • Medzi komponenty DCM patria:
  • Spolupráca znalostných pracovníkov – Aplikácie podporujúce komunikáciu, zdieľanie informácií znalostným pracovníkom, ktorí kombinujú skúsenosti a intelekt k nájdeniu lepších ciest k splneniu práce,
  • Rozdeľovanie procesov do štádií a objektív biznisu – Prístup, ktorý rozdeľuje komplexné procesy na jednoduchšie a definuje ciele, ktoré slúžia ako míľniky k dosiahnutiu konečného výsledku,
  • Pravidlá – Tabuľkové alebo textovo zadané podmienkové konštrukcie, ktoré na základe dostupných informácií sprostredkúvajú odporúčané hodnoty užívateľom,
  • Atribúty a dokumenty prípadu – Využívaním document management systému v rámci ECM portfólia produktov umožňuje prácu s dokumentami a ich metadatami, ako aj vytváranie a prácu s vlastnými atribútmi prípadu,
  • Úlohy a prípady – DCM riešenie využíva existujúci procesný systém v podnikovom ECM portfóliu, podporujúci automatizáciu workflow, a rozširuje ho o úlohy, ktoré nemajú vytvorený formálny model, pretože potrebujú flexibilitu z dôvodu neexistencie konkrétneho postupu pre dosiahnutie cieľa,
  • Podprípady – Práca na konkrétnom prípade môže často využívať informácie a obsah s iného prípadu a preto je potrebná funkcionalita zabezpečujúca prácu s prípadom v prípade.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Vylepšenie produktívneho využitia dostupných zdrojov,
 2. Monitorovanie histórie poskytnutých služieb a výkonnosti pracovníkov,
 3. Dôraz na dosahovanie výsledkov v prioritných prípadoch,
 4. Časová úspora pri dosahovaní stanoveného cieľa.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Nedostatok ľudských zdrojov schopných navrhnúť a vytvoriť efektívny systém v strednej Európe,
 2. Nedostatok materiálov a nízka popularita DCM systémov v Európe,
 3. Rýchlo meniaci sa trh DCM systémov,
 4. Neefektívna práca so systémom v prípade nedostatočného zaučenia kľúčových užívateľov.