Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Průběžná doba výroby
Průběžná doba výroby
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6014XMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-11-07
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Průběžná doba výroby – ( výrobní cyklus ) čas od vykonání první operace na výrobku až do jeho odvedení na sklad hotových výrobků,
  • Průběžná doba výroby zahrnuje:
    • technologické časy: časy ručních operací, strojních operací, strojně ručních operací, automatických operací, biochemických operací,
    • netechnologické časy: čas přípravy pracoviště, seřízení strojů, přepravních operací, technologických manipulací, nakládání a skladování, řízení jakosti,
    • časy přerušení a výpadků: časy související s organizací práce, s technickými výpadky, organizačními vlivy.
2. Související metriky
3. Zdroje dat pro metriku
4. Adekvátní dimenze