Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Výrobní takt a výrobní rytmus
Výrobní takt a výrobní rytmus
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6013XMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-11-07
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Výrobní takt je metrika (normativ) představující interval mezi odvedením dvou po sobě následujících součástí, resp. výrobků. Kalkulace:
  • Využitelný časový fond zařízení (např. v normohodinách) / Plánovaný počet součástí, výrobků vyrobených na daném zařízení z dané období,
 • Výrobní rytmus – výrobní takt, který bere v úvahu technologické nebo organizační problémy nebo výpadky. Výpočetní předpis je na obrázku .
2. Související metriky
 • Koeficient synchronizace :
  • ve výrobě - dosahovaný u jednotlivých pracovišť, vyjadřuje se jako poměr:
  • kusový čas na i-tém pracovišti / výrobní rytmus,
  • ideálně se koeficient synchronizace blíží 1.
3. Zdroje dat pro metriku
4. Adekvátní dimenze