Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Technologicko-organizační opatření kamerového systému
Technologicko-organizační opatření kamerového systému
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D148A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Černohorský, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-04-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Technologicko-organizační opatření kamerového systému - účel dokumentu
 • Účelem je analyzovat rizika a specifikovat nezbytná technicko-organizační opatření spojená s instalací a provozem bezpečnostního kamerového systému.

2. Obsah dokumentu
 • Dokument zahrnuje následující hlavní body:
  • Přehled rizik spojených s bezpečnostním kamerovým systémem,
  • Přehled technicko-organizačních opatření.
3. Struktura dokumentu:
 1. Identifikace a účel dokumentace,
 2. Přehled rizik spojených s bezpečnostním kamerovým systémem,
 3. Přehled technickoorganizačních opatření,
 4. Závěry.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Provozování bezpečnostního (kamerového) systému (U165A ).