Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Ukončení / deaktivace IT služby
Ukončení / deaktivace IT služby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U107A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-09-05
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Ukončení / deaktivace IT služby“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je ukončit a neaktivní službu a dokumentovat její ukončení.
2. Obsah úlohy
 • V případě ukončení, resp. deaktivace služby se posoudí aktuální nastavení SLA a podmínky, které jsou v ní nastaveny vzhledem k jejím poskytovatelům.
3. Vstupy úlohy:
 • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
 • Protokol o zavedení IT služby do užívání (D113A ),
 • Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Katalog IT služeb (D111A ), aktualizovaný,
 • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ), archivovaná,
 • Operation Level Agreement, OLA (D104A ), archivovaná,
 • Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ), archivovaná.
5. “Ukončení / deaktivace IT služby“ - klíčové aktivity
 • Vyhodnocení aktuálního stavu služby a odpovídající SLA.
 • Formulace a dokumentace důvodů pro ukončení služby, např. nedostatečné využití, neekonomické využití, příliš vysoké náklady.
 • Aktualizace katalogu služeb .
 • Archivace SLA.